Kategoria:The Keshe Foundation

Z Keshe Foundation Wiki pl
Skocz do: nawigacja, szukaj
Mehran Tavakoli Keshe. Żródło: Keshe Foundation, 2016

Fundacja Keshe jest niezależną, bezwyznaniową organizacją non-profit założoną przez inżyniera jądrowego Mehran Tavakoli Keshe, która ma na celu rozwój nowej wiedzy naukowej, nowych technologii i nowych rozwiązań dla głównych problemów globalnych, takich jak głód, niedobór wody, brak zasilania elektrycznego, zmiany klimatyczne i choroby, dzięki zastosowaniu specjalnie opracowanych reaktorów plazmowych, które również zapewnią ludzkości możliwość podróżowania w kosmosie.

Mehran Tavakoli Keshe urodził się w Iranie w 1958 roku jako syn inżyniera rentgenowskiego. Został wprowadzony do świata promieniowania i nauki nuklearnej w bardzo młodym wieku. W 1981 r. ukończył Queen Mary College na Uniwersytecie Londyńskim jako inżynier jądrowy specjalizujący się w kontroli systemów reaktorów. Od tego momentu spędził lata na wykańczaniu systemu do produkcji grawitacji i energii, wykorzystując reaktor radioaktywny zasilany wodorem, który jest czysty i bezpieczny. Określił wszystkie aspekty projektowania nowego systemu jądrowego w plazmie od samego początku do obecnego etapu, który obejmuje: projekt, paliwo, testy i praktyczne zastosowania. Skoncentrował się na ukończeniu pełnego zakresu swojej technologii, aby wprowadzić ją do świata nauki i przemysłu. Prawo własności intelektualnych związane z tą technologią przeniesiono do Stichting the Keshe Foundation.
Pola magnetyczne. Źródło: Keshe Foundation, 2016
Nałożenie pól magnetycznych prowadzi do pól magnetycznych i grawitacyjnych. Źródło: Keshe Foundation, 2016

Sedno/Esencja Technologii Keshe

Definicja Pól Magnetycznych

Począwszy od teorii E = MC² Alberta Einsteina, naukowo akceptowanym faktem jest, że masa zamienia się w energię i vice versa. Oznacza to, że zarówno masa, jak i energia muszą być z natury takie same.

Wszystko, co istnieje w całym stworzeniu, składa się z "pól magnetycznych". Pola te mają dwie właściwości ferromagnetyzmu - przyciąganie i odpychanie. Przeciwległe bieguny przyciągają się, podczas gdy te same bieguny odpychają się nawzajem.

Wszystkie zjawiska w całym stworzeniu wynikają z różnych interakcji pól magnetycznych.

Definicja Pól Magnetycznych i Grawitacyjnych

Nałożenie pól magnetycznych, które tworzą skierowaną na zewnątrz siłę z danego środka (przepływ pola na zewnątrz), Keshe opisuje jako Magnetyzm (duża litera M) lub, dla lepszego rozróżnienia w języku mówionym, Magnetyczność, słowo to zostało zdefiniowane przez Keshe specjalnie w tym celu. Odwrotna superpozycja pól magnetycznych, które tworzą skierowaną do wewnątrz siłę w kierunku  środka (przepływ pola do wewnątrz) Keshe przedstawia jako Grawitacyjność (duża litera G).

Magnetyczny przepływ pola uwalnia pola do środowiska i dlatego są one dostępne dla organizmów, które ich potrzebują, podczas gdy Grawitacyjny przepływ pola pochłania pola ze środowiska. Przepływ pola Grawitacyjnego będzie pochłaniał na przykład pola z organizmu, który ma pola w nadmiarze i których nie potrzebuje lub te, które są złymi polami dla organizmu.

Co jest w tej "pustej przestrzeni" wokół nas i co jest w "ciemności" przestrzeni między planetami? Źródło: Hubble Space Telescope, https://www.spacetelescope.org/images/archive/top100/, 2018

Czym jest Plazma?

Każdy obiekt fizyczny (elektron, atom, ziarno piasku, roślina, zwierzę, człowiek, planeta, gwiazda, galaktyka, wszechświat, itp.) jest niczym innym jak nagromadzeniem pól magnetycznych, które Keshe określa jako plazmatyczne pola magnetyczne. Te plazmatyczne pola magnetyczne składają się z ogromnej ilości pojedynczych pól magnetycznych. Plazmatyczne pola magnetyczne są trójwymiarowe, których ruch i obszar są wyznaczane przez poszczególne pola magnetyczne wewnątrz obiektu. Każdy z tych plazmatycznych obiektów jest określany jako plazma, definiowaną poprzez objętość pola w nim zawartego.

Fundacja Keshe'a nie używa słowa "plazma" w ten sam sposób, w jaki jest ona używana w standardowej fizyce, czyli nie odnosi się do stanu zjonizowanego gazu. Plazma jest definiowana przez Fundację jako całkowita zawartość pól, które gromadzą się i tworzą obiekt. NIE jest zdefiniowana na podstawie właściwości fizycznych, takich jak np. jonizacja i temperatura. Plazma odnosi się wyłącznie do właściwości pól, z których składa się obiekt.

W większości przypadków pola wykraczają daleko poza fizyczne granice danego obiektu. Istnieją również kompozycje pól (plazmy), które są już odłączone od ich fizycznego źródła i poruszają się w formie niefizycznej (jako czyste ciało pola) w przestrzeni do innego fizycznego (lub nie fizycznego) obiektu. Ruch tych konglomeracji pól jest uważany za rodzaj "płynięcia". Dlatego też Fundacja definiuje energię jako pola, które poruszają się i płyną w przestrzeni z punktu A do punktu B.

Poniższy film pokazuje tworzenie Plazmy w animacji:

GANS do "wytwarzania" pól magnetycznych i grawitacyjnych. Źródło: Keshe Foundation, 2016

Co to jest GANS?

Niektóre atomy i cząsteczki uwalniają i / lub absorbują pola Magnetyczne i / lub Grawitacyjne. Uwolnione pola mogą zostać pochłonięte przez inne obiekty. Fundacja Keshe opracowała sposób zbierania tych swobodnie płynących pól ze środowiska w nadającej się do użytku substancji, którą Keshe nazwał GANS

Organizm na przykład będzie emitował pola, od których chce się oddzielić (pozbyć się) i będzie wchłaniał pola, z których może korzystać lub których pilnie potrzebuje. Warunkiem wstępnym jest, aby odpowiednie pola absorpcji (te, które organizm ma wchłonąć) były dostępne w bezpośrednim otoczeniu organizmu.
Schematyczny widok urządzenia balansującego na bazie cewek plazmowych. Żródło: Keshe Foundation, 2016

Fundacja opracowała narzędzie, która składa się z komponentów, które mogą absorbować pola i tworzyć GANS; substancję, która istnieje w specjalnym stanie skupienia. Różne typy GANS’u mogą być tworzone z różnymi pożądanymi właściwościami energetycznymi, które mogą być stosowane pojedynczo lub w kombinacjach dla różnych zastosowań. Każdy typ GANSu ma określoną siłę pola w zależności od pierwiastków chemicznych w nim zawartych.

Zastosowanie różnych GANS’ów o różnych natężeniach pola lub zastosowanie podwójnych cewek powleczonych nanocząsteczkami z bateriami plazmowaymi powoduje skierowanie strumienia pola od silniejszych do słabszych pól.

Jeśli te strumienie pola są kierowane i przechodzą przez organizm to organizm ma możliwość zaabsorbowania potrzebnych części tych strumieni pola lub uwolnienia nadwyżki pól do środowiska lub mogą one zostać zebrane w użyteczny GANS.

Dzięki tej technologii, samoleczące się moce organizmu wspierane są na poziomie pól, które ten organizm budują. Dlatego zapotrzebowanie na środki chemiczne i procesy nie jest wymagane, ponieważ leczenie zachodzi na poziomie oddziaływania pola Magnetycznego.

Cewki Plazmowe

Cewki plazmowe są wykonane z dwóch podwójnych nano-powlekanych cewek. Każda podwójna cewka składa się z dwóch cewek, które są nawinięte i okablowane w określony sposób (projekty cewek są dostępne na stronie internetowej Fundacji Keshe). Dwie podwójne cewki są zamontowane pod kątem 90 stopni względem siebie. Różne typy i kombinacje GANSów są umieszczane na cewkach, aby stworzyć różne siły pól. W centrum podwójnych cewek powstaje pole.

Organizm składa się z pól i może być umieszczony pomiędzy cewkami urządzenia, które Keshe Foundation nazywa Urządzeniem na Bazie Cewek Plazmowych. W centrum tego urządzenia, w przestrzeni, w której znajduje się organizm, pola Grawitacyjne i Magnetyczne, utworzone w centrum cewek, wchodzą w interakcje z polami organizmu. Siła pól wytwarzanych przez cewki nie maleje, ponieważ cewki nieustannie przyciągają i zbierają pola ze środowiska. W wyniku interakcji pól cewek i organizmu zachodzi proces równowagi/balansowania. Organizm doświadcza balansowania, podobnie jak cewki. Procedura jest zakończona, gdy organizm i cewki znajdują równowagę.Digging Deeper

Uszczegółowienie

The Knowledge of Keshe Plasma Technology is written by Mehran Tavakoli Keshe in three books:

  1. The Universal Order of Creation of MATTERS (Uniwersalny Porządek Kreacji Materii)
  2. The Structure of the Light (Struktura Światła)
  3. The Origin of the Universe (Pochodzenie Wszechświata)

The following videos give an overview over the first book:

Wprowadzenie i Grawitacja

Pierwsza książka: The Universal Order of Creation of Matters (Uniwersalny Porządek Kreacji Materii)

Inżynier nuklearny Mehran Keshe przekazuje informacje o swojej książce "The Universal Order of Creation of Matters" i wyjaśnia zasady grawitacji, które również dotyczą interakcji wewnątrz neutronu pomiędzy Materią, Antymaterią i Ciemną Materią.Neutron składa się głównie z tych trzech podstawowych Materii. Do tej pory zakładano, że neutron składa się z trzech kwarków, jednego górnego i dwóch dolnych, ale to małe pola magnetyczne są prawdziwymi fundamentalnymi cząstkami pochodzącymi z kosmicznej przestrzeni (zupy) magnetycznej.

Pola o podobnej sile mogą zaplątać się w dynamiczny pakiet. Trzy takie pakiety o różnej sile tworzą trzy podstawowe typy materii (antymateria, ciemna materia i materia), które mogą się łączyć, tworząc początkowe podstawowe Plazmy lub Neutrony. Taki neutron może rozpadać się na plazmę protonu i plazmę elektronu, ale obie nadal zawierają części trójcy materii pierwotnej plazmy.

Każda z nich posiada indywidualny i wspólny w całości warunek magnetosfery, która jest regulowana przez siły pola Magnetycznego i Grawitacyjnego. Jest to podobne do wewnętrznych Grawitacyjnych i zewnętrznych Magnetycznych pól Ziemi. W oparciu o te nowe podstawowe zasady skonstruowano prototypowe reaktory osiągające niesamowite rezultaty, takie jak tworzenie udźwigu i ruchu bez spalania paliwa czy uzyskanie w prosty sposób syntezy jądrowej. Teraz staje się możliwe tworzenie w dowolnym punkcie zapotrzebowania, w przystępny sposób, ogromnych ilości energii (takich jak energia elektryczna i cieplna) i ruchu, a także takich kwestii, jak woda, jedzenie i nowe materiały oraz rozwój nowej technologii kosmicznej.

O Neutronie

W tym drugim filmie o jego książce "The Universal Order of Creation of Matters", inżynier nuklearny Mehran Keshe wyjaśnia rzeczywisty skład neutronu. Neutron, zwany początkową plazma podstawową składa się z trzech podstawowych materii: Materia, Antymateria i Ciemna materia. To jest nowe, rewolucyjne podejście w fizyce. Małe pola magnetyczne to prawdziwe, fundamentalne cząstki pochodzące z kosmicznej zupy magnetycznej. Pola o podobnej sile mogą zaplątać się w dynamiczny pakiet. Takie trzy pakiety o różnej sile tworzą trzy podstawowe typy materii (Antymateria, Ciemna materia i Materia) i mogą się łączyć tworząc początkowe, podstawowe plazmy lub neutrony. Taki neutron może rozpadać się na plazmę protonu i plazmę elektronu, a obie nadal zawierają części trójcy materii pierwotnej plazmy. Każda z nich posiada indywidualny i wspólny w całości warunek magnetosfery, która jest regulowana przez siły pola Magnetycznego i Grawitacyjnego. Jest to podobne do wewnętrznych Grawitacyjnych i zewnętrznych Magnetycznych pól Ziemi. W oparciu o te nowe podstawowe zasady skonstruowano prototypowe reaktory osiągające niesamowite rezultaty, takie jak tworzenie udźwigu i ruchu bez spalania paliwa czy uzyskanie w prosty sposób syntezy jądrowej. Teraz staje się możliwe tworzenie w dowolnym punkcie potrzeby, w przystępny sposób ogromnych ilości energii (takich jak energia elektryczna i cieplna) i ruchu, a także takich kwestii, jak woda, jedzenie i nowe materiały oraz rozwój nowej technologii kosmicznej.

Rozkład Jądrowy i Ruch

W tym trzecim filmie o jego książce zatytułowanym "The Universal Order of Creation of Matters", inżynier nuklearny Mehran Keshe pokazuje nowy i bardziej logiczny sposób zrozumienia naturalnego rozpadu nuklearnego neutronu w proton, elektron i kilka mniejszych fragmentów energii (jak światło, promieniowanie gamma itp.). Małe pola magnetyczne to prawdziwe, fundamentalne cząstki pochodzące z kosmicznej zupy magnetycznej. Pola o podobnej sile mogą zaplątać się w dynamiczny pakiet. Takie trzy pakiety o różnej sile tworzą trzy podstawowe typy materii (Antymateria, Ciemna materia i Materia) i mogą się łączyć tworząc początkowe, podstawowe plazmy lub neutrony. Taki neutron może rozpadać się na plazmę protonu i plazmę elektronu, a obie nadal zawierają części trójcy materii pierwotnej plazmy. Każda z nich posiada indywidualny i wspólny w całości warunek magnetosfery, która jest regulowana przez siły pola Magnetycznego i Grawitacyjnego. Jest to podobne do wewnętrznych Grawitacyjnych i zewnętrznych Magnetycznych pól Ziemi. W oparciu o te nowe podstawowe zasady skonstruowano prototypowe reaktory osiągające niesamowite rezultaty, takie jak tworzenie udźwigu i ruchu bez spalania paliwa czy uzyskanie w prosty sposób syntezy jądrowej. Teraz staje się możliwe tworzenie w dowolnym punkcie w przystępny sposób ogromnych ilości energii (takich jak energia elektryczna i cieplna) i ruchu, a także takich kwestii, jak woda, jedzenie i nowe materiały oraz rozwój nowej technologii kosmicznej.

Fuzja

W czwartym filmie o jego książce zatytułowanym "The Universal Order of Creation of Matters" inżynier nuklearny Mehran Keshe pokazuje istotę syntezy jądrowej i prosty sposób jej osiągnięcia poprzez proces rozrzedzania plazmy. Takie podejście jest zupełnie inne od tego, które międzynarodowi naukowcy próbują osiągnąć w ITER (Francja). Keshe wyjaśnia w swojej książce, że małe pola magnetyczne są prawdziwymi fundamentalnymi cząstkami pochodzącymi z kosmicznej zupy magnetycznej. Pola o podobnej sile mogą zaplątać się wdynamiczny pakiet. Takie trzy pakietyi o różnej sile tworzą trzy podstawowe typy materii (Antymateria, Ciemna materia i Materia) i mogą się łączyć tworząc początkowe podstawowe plazmy lub neutrony. Taki neutron może rozpadać się na plazmę protonu i plazmę elektronu, a obie nadal zawierają części trójcy materii pierwotnej plazmy. Każda z nich posiada indywidualny i wspólny w całości warunek magnetosfery, która jest regulowana przez siły pola Magnetycznego i Grawitacyjnego. Jest to podobne do wewnętrznych Grawitacyjnych i zewnętrznych Magnetycznych pól Ziemi. W oparciu o te nowe podstawowe zasady skonstruowano prototypowe reaktory osiągające niesamowite rezultaty, takie jak tworzenie udźwitgu i ruchu bez spalania paliwa czy uzyskanie w prosty sposób syntezy jądrowej. Teraz staje się możliwe tworzenie w dowolnym punkcie w przystępny sposób ogromnych ilości energii (takich jak energia elektryczna i cieplna) i ruchu, a także takich kwestii, jak woda, jedzenie i nowe materiały oraz rozwój nowej technologii kosmicznej.

Lot i Kreacja Światła

W czwartym filmie o jego książce zatytułowanym "The Universal Order of Creation of Matters" inżynier nuklearny Mehran Keshe pokazuje istotę syntezy jądrowej i prosty sposób jej osiągnięcia poprzez proces rozrzedzania plazmy. Takie podejście jest zupełnie inne od tego, które międzynarodowi naukowcy próbują osiągnąć w ITER (Francja). Keshe wyjaśnia w swojej książce, że małe pola magnetyczne są prawdziwymi fundamentalnymi cząstkami pochodzącymi z kosmicznej zupy magnetycznej. Pola o podobnej sile mogą zaplątać się wdynamiczny pakiet. Takie trzy pakietyi o różnej sile tworzą trzy podstawowe typy materii (Antymateria, Ciemna materia i Materia) i mogą się łączyć tworząc początkowe podstawowe plazmy lub neutrony. Taki neutron może rozpadać się na plazmę protonu i plazmę elektronu, a obie nadal zawierają części trójcy materii pierwotnej plazmy. Każda z nich posiada indywidualny i wspólny w całości warunek magnetosfery, która jest regulowana przez siły pola Magnetycznego i Grawitacyjnego. Jest to podobne do wewnętrznych Grawitacyjnych i zewnętrznych Magnetycznych pól Ziemi. W oparciu o te nowe podstawowe zasady skonstruowano prototypowe reaktory osiągające niesamowite rezultaty, takie jak tworzenie udźwitgu i ruchu bez spalania paliwa czy uzyskanie w prosty sposób syntezy jądrowej. Teraz staje się możliwe tworzenie w dowolnym punkcie w przystępny sposób ogromnych ilości energii (takich jak energia elektryczna i cieplna) i ruchu, a także takich kwestii, jak woda, jedzenie i nowe materiały oraz rozwój nowej technologii kosmicznej.

Podkategorie

Poniżej wyświetlono 2 spośród wszystkich 2 podkategorii tej kategorii.

Strony w kategorii „The Keshe Foundation”

W tej kategorii jest tylko jedna strona.